Dine skritt

  det er alltid en vei å gå for å se og forstå det du tenkte i går som ble klarere nå   om ikke alt synes klart dine tanker vil bli besvart skrittene foran viser vei de vil fortelle noe til deg   lytt til de innerste rom de du ikke kjenner og vet…