Rosenmetoden er utviklet av Marion Rosen, født i Tyskland i 1914.

Hun studerte massasje, avspennings- og pusteteknikker i 1930-årene. Hun praktiserte disse teknikkene i en gruppe med blant andre ekteparet Lucy og Gustav Heyer (psykoanalytiker). Gustav Heyer var kollega og tidligere elev av Carl Gustav Jung. Gruppen oppdaget at behandlingstiden for psykoanalyse ble drastisk forkortet når de samarbeidet og bidro med sine ulike kunnskapsområder.

Marion Rosen utdannet seg senere til fysioterapeut og utviklet Rosenmetoden gjennom mange år i sin praksis i Berkeley, California. Hun kaller selv metoden en massasje for sjelen og sier at det handler om forandring fra den du tror du er til den du virkelig er.

Følelser vi ikke har kunnet gi uttrykk for blir holdt tilbake i kroppen i form av spente muskler. Dette kan over tid føre til kroniske muskelspenninger.

Rosenmetodens utøvere kontakter disse spenningene på en myk, respektfull og direkte måte. Med sine hender og sitt nærvær lytter terapeuten til kroppen og dens signaler. Klientens prosess følges med oppmerksomhet, berøring og ord.

I dette ligger muligheten for dyp avspenning. Pusten får større plass, ubevisste følelser, glemte opplevelser og gamle mønstre kan bevisstgjøres.

Når vi selv blir klar over hva vi har måttet holde tilbake, kan dette gi oss større valgfrihet og flere muligheter til livsutfoldelse.

Morten Nygård tilbyr rosenbehandling alle hverdager mellom 09.00 og 15.00. For bestilling av time, ta kontakt på telefon 95 01 54 73.

Muligheter med Rosenmetoden

Rosenmetoden kan gi deg:

 • dyp avspenning og friere pust
 • bedre kontakt med dine følelser og behov
 • større åpenhet og tydelighet i kontakt med deg selv og andre
 • mykere kropp med økt bevegelighet og vitalitet
 • opplevelse av å være mer levende i kropp og sinn
 • nye muligheter i livet når gamle mønstre og holdninger slipper taket

 

Et godt alternativ hvis du:

 • har spente og verkende muskler
 • vil oppnå større kroppsbevissthet
 • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag
 • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe
 • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt
 • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre
 • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi

Nyttige linker