Gården Fagerlund ble den 30. september 1927 fradelt fra nabogården Stihågen. Den ble i sin tid bygd opp og eid av Olga og Sverre Fagerlund. De bodde her fra ca. 1928 og frem til at Sverre flyttet ca.1995. Olga og Sverre fikk ikke egne barn, og de fostret opp tre barn. Torbjørn, Atle og Lilla.

 

Olga og Sverre Fagerlund

 

Det ble drevet fiske og gårdsdrift med sauer og høner. Gården var på 16 mål hadde et typisk nordnorsk små- og fiskerbondebruk.

 

Fagerlund ca.1955.

 

Morten Nygård og Lill Kristin Johnsen overtok gården i 1998. De har 3 felles barn. Ingrid, Sindre og Harald Sander. Morten overtok gården i 2007 etter samlivsbrudd.

Morten traff Anita White Olsen i  2015, og de giftet seg høsten 2017.

 

Fagerlund ca. 2005

 

I dag ønsker Morten å videreføre, bygge og skape følgende verdier fra Olga, Sverre og gården:

 

nøysomhet, tålmodighet,

lek og latter,

ærlighet og kjærlighet

 

Fagerlund 1. mai 2016