det er alltid en vei å gå

for å se og forstå

det du tenkte i går

som ble klarere nå

 

om ikke alt synes klart

dine tanker vil bli besvart

skrittene foran viser vei

de vil fortelle noe til deg

 

lytt til de innerste rom

de du ikke kjenner og vet om

det stråler i de skjulte skatter

uendelig mer enn du fatter

 

hva er det ditt liv skal si

fotspor vises på din sti

ta imot det du får

da kan du gi mer enn i går